باران: موسیقی ما نیازمند نظارت فنی است مانی تهرانی – کم نیستند کسانی که موسیقی ناب دهه پنجاه خورشیدی در ایران و تولد ستارگان‌اش را مدیون مسئولیت هنری نامدارانی چون پرویز یاحقی، مرتضی حنانه و… می‌دانند. افرادی که موسیقی خوب را از موسیقی بد و کوک را از فالش تشخیص می‌دادند و تنها معیار نظارت [...]

امروز یک اتفاق ِ خوب در ادامه ی اتفاقات ِ بزرگی که سابقا قولش رو داده بودم رو می خوام براتون رمز گشاییش کنم یکی از اتفاقِ خوبی که در هفته ها و صد البته چند ماه آینده پیش رو خواهیم داشت اینِ که در ماه سپتامبر 2015 ( مهر 1394 ) در یکی از […]